Layanan Pidana

PERKARA PIDANA BIASA

Persyaratan:
 • Surat Pengantar
 • Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
 • Surat Dakwaan
 • Tanda Terima
 • Berkas Penyidik
 • Penahanan [Harus 5 (Lima) Hari Akan Berakhir]
 • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penyitaan Harus Sesuai Dengan Daftar Barang Bukti
 • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penggeledahan (Jika Ada)
 • Barang Bukti
 • Softcopy P-29 (Surat Dakwaan)
 

PERKARA PIDANA ANAK

Persyaratan:
 • Surat Pengantar
 • Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
 • Surat Dakwaan
 • Tanda Terima
 • Berkas Penyidik
 • Penahanan (Harus 5 (Lima) Hari Akan Berakhir
 • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penyitaan Harus Sesuai Dengan Daftar Barang Bukti
 • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penggeledahan (Jika Ada)
 • Barang Bukti
 • Softcopy P-29 (Surat Dakwaan)
 

PERKARA PIDANA SINGKAT

Persyaratan:
 • Surat Pengantar
 • Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
 • Surat Dakwaan
 • Tanda Terima
 • Berkas Penyidik
 • Penahanan (Harus 5 (Lima) Hari Akan Berakhir
 • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penyitaan Harus Sesuai Dengan Daftar Barang Bukti
 • Penetapan Persetujuan Atau Izin Penggeledahan (Jika Ada)
 • Barang Bukti
 • Softcopy P-29 (Surat Dakwaan)
 

PERKARA PIDANA CEPAT

Persyaratan:
 • Surat Pengantar
 • Berkas Perkara Penyidik
 • Terdakwa Tidak Ditahan
 • Terdakwa Dan Barang Bukti Serta Saksi Dihadirkan Oleh Penyidik
 • Fotocopy KTA Dan KTP Penyidik
 • Softcopy Resume
 

TIPIRING

Persyaratan:
 • Surat Pengantar
 • Surat Tugas Dan Daftar Lampiran
 • Berita Acara Pendapat (Resume)
 • Fotocopy KTP Dan KTA Penyidik
 • Terdakwa Dan Barang Bukti Serta Saksi Dihadirkan Oleh Penyidik
 

PERKARA LALU LINTAS

Persyaratan:
 • Surat Pengantar
 • Daftar Tilang:
  • Stnk
  • Sim
  • Ranmor
 • E – Tilang
 • Barang Bukti
 • Softcopy Data
 

PENERIMAAN UPAYA HUKUM

1. UPAYA HUKUM PERLAWANAN

Kejaksaan Negeri:
 • Fotocopy KTP Pemohon
 • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan
 • Surat Permohonan Perlawanan
Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
 • Fotocopy BAS
 • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan
 • Surat Permohonan Perlawanan
Terdakwa:
 • Fotocopy KTP
 • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan
 • Surat Permohonan Perlawanan
 

2. UPAYA HUKUM BANDING

Kejaksaan Negeri:
 • Fotocopy KTP Pemohon
Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
 • Fotocopy BAS
Terdakwa:
 • Fotocopy KTP
 

3. UPAYA HUKUM KASASI

Kejaksaan Negeri:
 • Fotocopy KTP Pemohon
 • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan
Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
 • Fotocopy BAS
 • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan Banding
 

4. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
 • Fotocopy BAS
 • Permohonan Pk
 • Alasan Pk/Memori Pk Dan Softcopy
Terdakwa:
 • Fotocopy KTP
 • Permohonan Pk
 • Alasan Pk/Memori Pk Dan Softcopy
 

PERMOHONAN GRASI REMISI

Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
 • Fotocopy Ba Sumpah
 • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan Banding/Kasasi/Pk
Terdakwa:
 • Fotocopy KTP
 • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan Banding/Kasasi/Pk
 

PERMOHONAN PRAPERADILAN

Permohonan Praperadilan (PH):
 • Surat Kuasa Khusus Dari Pemohon
 • Fotocopy BAS
 • Fotocopy KTA
Terdakwa:
 • Fotocopy KTP
 • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan Banding
   

PERMOHONAN IZIN / PERSETUJUAN PENYITAAN

Persyaratan:
 • Surat Penyitaan
 • Laporan Polisi / Laporan Kejadian
 • Surat Perintah Penyidikan
 • Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan
 • Surat Perintah Penyitaan
 • Berita Acara Penyitaan
 • Resume
 

PERMOHONAN IZIN / PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

Persyaratan:
 • Surat Penggeledahan
 • Laporan Polisi / Laporan Kejadian
 • Surat Perintah Penyidikan
 • Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan
 • Surat Perintah Penggeledahan
 • Berita Acara Penggeledahan
 • Resume
 

PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 25 AYAT (2) KUHP

Persyaratan:
 • Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
 • Laporan Polisi
 • Surat Perintah Penyidikan
 • Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyeleidikan
 • Surat Perintah Penahanan
 • Surat Perpanjangan Penahanan
 • Resume
 

PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 AYAT (2), (3) KUHP

Persyaratan:
 • Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
 • Laporan Polisi
 • Surat Perintah Penyidikan
 • Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan
 • Surat Perintah Penahanan
 • Surat Perpanjangan Penahanan
 • Resume
 

PERMOHONAN PENETAPAN DIVERSI

Persyaratan:
 • Surat Permohonan Penetapan Diversi
 • Laporan Polisi
 • Surat Perintah Penyidikan
 • Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan
 • Surat Perjanjian Perdamaian
 • Kesepakatan Diversi
 • Berita Acara Kesepakatan Diversi
 

PERMOHONAN IZIN BESUK

Persyaratan:
 • Fotocopy KTP Pemohon
 • Nama Terdakwa
 • Hubungan Pemohon Dengan Terdakwa
 • Nomor Perkara
 • Nama Ketua Majelis
 

PENCABUTAN UPAYA HUKUM

1. PENCABUTAN BANDING

Kejaksaan Negeri:
 • Fotocopy KTP Pemohon
 • Surat Permohonan Pencabutan
Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
 • Fotocopy BAS
 • Surat Permohonan Pencabutan
Terdakwa:
 • Fotocopy KTP
 • Surat Permohonan Pencabutan
 

2. PENCABUTAN KASASI

Kejaksaan Negeri:
 • Fotocopy KTP Pemohon
 • Surat Permohonan Pencabutan
Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
 • Fotocopy BAS
 • Surat Permohonan Pencabutan
 

3. PENCABUTAN PERLAWANAN

Kejaksaan Negeri:
 • Fotocopy KTP Pemohon
 • Akta Relaas Pemberitahuan Putusan
 • Surat Permohonan Pencabutan
Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP
 • Fotocopy BAS
 • Akta/Relaas Pemberitahuan Putusan
 • Surat Permohonan Pencabutan
 

4. PENCABUTAN PENINJAUAN KEMBALI

Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
 • Fotocopy BAS
 • Surat Permohonan Pencabutan
Terdakwa:
 • Fotocopy KTP
 • Surat Permohonan Pencabutan
 

5. PERMOHONAN PEMBANTARAN

Kejaksaan Negeri:
 • Fotocopy KTP Pemohon
 • Surat Permohonan Pembantaran
 • Surat Keterangan Dokter
Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
 • Fotocopy BAS
 • Surat Permohonan Pembantaran
 • Surat Keterangan Dokter
Terdakwa:
 • Fotocopy KTP
 • Fotocopy Pasport (Bagi WNA)
 • Surat Permohonan Pembantaran
 • Surat Keterangan Dokter
 

IZIN BEROBAT

Kejaksaan Negeri:
 • Fotocopy KTP Pemohon
 • Surat Permohonan Izin Berobat, Rutan/Lapas
Penasehat Hukum:
 • Asli Surat Kuasa
 • Fotocopy KTA-KTP Pemohon
 • Fotocopy BAS
 • Surat Permohonan Izin Berobat
 • Rutan/Lapas
Terdakwa:
 • Fotocopy KTP
 • Surat Permohonan Izin Berobat
 • Rutan/Lapas