Maklumat Pelayanan

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERADILAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI/MEMENUHI STANDAR PELAYAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.