Profil Role Model

Nama
:
Chandra Gautama, S.H., M.H.
NIP
:
19740627 200212 1 003
Golongan/Pangkat
:
PEMBINA (IV/A)
Pendidikan
:
S2
Jabatan
:
Ketua Pengadilan
 

 

Nama
:
Erismaiyeti
NIP
:
19641231 198903 2 019
Golongan/Pangkat
:
PENATA MUDA TK. I (III/B)
Pendidikan
:
SMA
Jabatan
:
Panitera Muda Pidana